16Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Yên Hoa (nhà lớp học, nhà công vụ, nhà ký túc xá). Hiện nay, nhà trường có 540 học sinh, trong đó có 86 học sinh ở nội trú, thiếu khoảng 10 phòng ở cho học sinh; 02 lớp học là nhà gỗ được xây dựng từ năm 2002 đã xuống cấp không đảm bảo an toàn; chưa có nhà hiệu bộ và nhà công vụ.
17Lập quy hoạch tổng thể và chi tiết xã Hồng Thái trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của tỉnh.
18Xem xét, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã, phường, thị trấn trong thời gian huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ từ 37.000 đồng lên 45.000 đồng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ.
19Đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch từ đầu nguồn cho các thôn Khuổi Phầy, Pác Khoang, Nà Mụ, xã Hồng Thái để nhân dân có nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh.
20Di chuyển đường dây điện 0,4KV đoạn từ cổng trụ sở xã Hồng Thái đến cổng trường học để đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt và cư trú trên địa bàn (tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội ngày 20/12/2016, lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang đã hứa sẽ sớm thực hiện nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện).
21Sớm phê duyệt đề án xây dựng nhà máy sản xuất chè với công suất 5 tấn/ngày của Công ty chè núi Kia Tăng; đồng thời có cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu chè xanh đặc sản Hồng Thái
22Có kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông từ xã Đà Vị, huyện Na Hang đến thác Đầu Đẳng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
23Đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT 190 (từ xã Đà Vị - xã Thượng Giáp); ĐT185 (từ thị trấn Na Hang đi huyện Lâm Bình) và có kế hoạch đề nghị nâng cấp các tuyến đường này thành Quốc lộ
24Có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho các xã ở vùng khó khăn xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, bản
25Chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận đưa khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thành di sản thiên nhiên thế giới; đồng thời đưa khu vực này vào quy hoạch là vùng du lịch trọng điểm của quốc gia
26Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về hằng ngày. Cử tri phản ánh, hiện nay mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh là thấp (37.000đồng/người/ngày)
27Nâng mức phụ cấp cho công an viên ở thôn, bản. Cử tri phản ánh, hiện nay mức phụ cấp được quy định tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang là thấp (mức phụ cấp là 0,6 so với mức lương tối thiểu)
28Nghiên cứu, xem xét nâng chế độ hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã, phường, thị trấn trong thời gian huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ từ 37.000 đồng lên 45.000 đồng theo Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ.
29Đầu tư cơ sở vật chất xây dựng nhà chức năng, phòng làm việc, nhà công vụ cho cán bộ giáo viên và bếp ăn cho trẻ tại các điểm trường.
30Khẩn trương thực hiện việc xếp chuyển ngạch cho cán bộ giáo viên đã học xong Cao đẳng, Đại học