Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị:

Ngành chức năng làm tốt công tác dự báo về sâu bệnh hại trên cây trồng

TRẢ LỜI:

Công tác dự báo về sâu bệnh hại trên cây trồng luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng thực hiện điều tra, dự tính, dự báo chính xác về tình hình sinh vật gây hại trên đồng ruộng, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng hiệu quả.

Năm 2019, trên địa bàn xã Hồng Thái đã xuất hiện sâu keo mùa thu trên cây ngô, bệnh thán thư trên cây lê. Để khắc phục, các đơn vị chức năng đã cử cán bộ trực tiếp giám sát, hướng dẫn người dân tại 07 thôn, bản phun trừ bệnh thán thư hại cây lê và các cây trồng khác. Sau khi xử lý, toàn bộ diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, riêng cây lê đã phục hồi, ra lộc và hoa rộ.

Vụ xuân năm 2020, trên địa bàn xã Hồng Thái, cây trồng đang sinh trưởng, phát triển bình thường, nhiễm nhẹ sâu keo mùa thu trên cây ngô, sâu xanh ăn lá trên cây rau,... Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang đã phân công cán bộ định kỳ hằng tuần, hằng tháng thực hiện điều tra tình hình sinh vật gây hại, ra thông báo, dự báo và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn xã thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng kịp thời, hiệu quả nên đã góp phần bảo vệ diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý bảo đảm gieo trồng theo đúng khung thời vụ, hoàn thành kế hoạch được giao. Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh cây trồng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất đảm bảo tăng năng suất, chất lượng cây trồng; lồng  ghép, bổ sung nội dung kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vào các buổi tập huấn mùa vụ sản xuất do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tại các thôn, bản.

- Tăng cường cán bộ bám sát cơ sở để phối hợp với Trung tâm Dịch vụ  nông nghiệp các huyện, thành phố thực hiện tốt việc điều tra phát hiện, dự tính dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng. Hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả, không để sâu bệnh phát sinh thành dịch gây thiệt hại cho năng suất cây trồng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang về cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng hiệu quả.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất trên địa bàn, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại cho sản xuất của nhân dân; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đủ điều kiện, không đủ điều kiện, không đảm bảo chất lượng để khuyến cáo đến người tiêu dùng.