1

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường bán trú, trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh. Hiện là 200% mức lương cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu đối với người lao động.

2

Cấp trên xem xét cấp trang thiết bị cho các phòng nhà hiệu bộ và trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho các nhóm, lớp 3 tuổi, 4 tuổi trường mầm non để đảm bảo phục vụ cho công tác dạy và học.

3

(1) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I như chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

(2) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ...

4Trang cấp thiết bị cho Nhà hiệu bộ và nhóm trẻ 5 tuổi của xã.
5Khắc phục tuyến đường Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long hiện bị sụt lún và một số đoạn bị sạt lở ta luy do mưa bão.
6Làm nhà công vụ cho cán bộ Trạm Y tế xã Côn Lôn.
7Khẩn trương thực hiện di dời 12 hộ ở Bản Thèo, thôn Trung Mường và Bản Cáu, thôn Nà Ngoãng, hiện đang sinh sống dưới chân núi, có nguy cơ sạt lở cao.
8Công ty Điện lực Tuyên Quang nâng cấp, thay thế một số đường dây điện 0,4 kV hiện đang sử dụng dây trần bằng dây bọc nhựa tại thôn Lũng Vài và thôn 2 để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
9Lắp đặt hộ lan tuyến đường từ ngã ba Sinh Long đến trung tâm xã. Hiện nay một số ta luy âm có nhiều vực sâu, một số đoạn đã sạt lở, rất nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
10Đầu tư xây dựng kè hai bên suối dọc tuyến từ cánh đồng Nà Nục đến cầu tràn thôn 2 để đảm bảo diện tích canh tác đất nông nghiệp cho nhân dân, hiện nay hai bên bờ suối bị sạt lở nghiêm trọng.
11Xem xét, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân xã, phường, thị trấn trong thời gian huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ từ 37.000 đồng lên 45.000 đồng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ.
12Đầu tư xây dựng cầu tràn thôn 3 (đường đi Nà Nục), đảm bảo thuận lợi và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.
13Khẩn trương xây kè chống sạt lở 2 bên bờ suối cánh đồng xã Côn Lôn để tránh sạt lở đất sản xuất.
14Đầu tư xây kè 2 bờ suối chống sạt lở, để bảo vệ 70 ha diện tích đất lúa.
15Lắp hộ lan ở những khúc đường cua nguy hiểm, có vực sâu trên tuyến đường Côn Lôn - Yên Hoa và tuyến đường Đà Vị - Hồng Thái.