Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Khắc phục tuyến đường Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long hiện bị sụt lún và một số đoạn bị sạt lở ta luy do mưa bão.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường Yên Hoa - Côn Lôn và Yên Hoa - Sinh Long bị sụt lún do mưa lũ năm 2018 và 2019. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã triển khai khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông. Để có phương án khắc phục triệt để, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét đề xuất với cấp có thẩm quyền đưa vào danh mục sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2021-2025 để sửa chữa, khắc phục.