Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu tràn thôn 3 (đường đi Nà Nục), đảm bảo thuận lợi và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

TRẢ LỜI:

Cầu Thôn 3, xã Côn Lôn (đường đi Nà Nục) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh (LRAMP) được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận danh mục đầu tư xây dựng 50 cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 3721/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 21/7/2016, theo kế hoạch cầu sẽ triển khai thi công trong giai đoạn năm 2019-2020.