Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Lắp hộ lan ở những khúc đường cua nguy hiểm, có vực sâu trên tuyến đường Côn Lôn - Yên Hoa và tuyến đường Đà Vị - Hồng Thái.

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, công trình xây dựng đường Yên Hoa - Côn Lôn và đường Đà Vị - Hồng Thái, huyện Na Hang hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 01 năm 2016, do nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình còn hạn chế, chỉ thực hiện đầu tư hoàn thiện nền mặt đường và công trình thoát nước để phục vụ đi lại của nhân dân; riêng các vị trí đèo, dốc, đường cong nguy hiểm, các vị trí ta luy âm sâu do chưa có kinh phí nên chỉ lắp đặt hệ thống cọc tiêu, biển báo để chỉ dẫn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Ý kiến kiến nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt là hệ thống cọc tiêu, biển báo đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.