Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị:

Làm nhà công vụ cho cán bộ Trạm Y tế xã Côn Lôn.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng công trình được. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xem xét lồng ghép, cân đối bố trí nguồn vốn, vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ xây dựng công trình, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.