1

Xem xét có giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các hộ kinh doanh tự đóng tàu du lịch tự phát, người dân đã vay tiền ngân hàng để thuê thợ đóng 14 thuyền du lịch, tuy nhiên các tàu không đủ điều kiện đăng kiểm hoạt động, đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể để các chủ thuyền khắc phục tình trạng trên (các hộ đã có đơn đề nghị; trong đó có 06 thuyền đã nộp tiền thiết kế 39,5 triệu đồng/thuyền cho Công ty Duy Hằng tại thị trấn Na Hang từ tháng 9/2023)

2

Xem xét sửa đổi, thay thế mẫu thẻ Bảo hiểm y tế có ghi địa chỉ để thuận lợi cho việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân

3

Xem xét chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn sang rừng sản xuất cho Nhân dân canh tác

4

Quan tâm hỗ trợ kinh phí để tiếp tục xây dựng hết tuyến kênh từ Bó Chang ra thôn Nà Đông (chiều dài khoảng 500m). Năm 2022, Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đã xây dựng kênh tưới tiêu và thoát lũ từ hồ Nà Va ra khu Bó Chang thôn Nà Đông. Hiện nay còn đoạn tuyến từ Bó Chang ra thôn Nà Đông vẫn là kênh đất, khi mưa lũ tràn vào ruộng ngập úng gây thiệt hại nhiều ruộng các hộ dân

5

Sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, chợ trung tâm xã để đáp ứng tiêu chí theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 

6

Sớm bàn giao Làng Thanh niên lập nghiệp về cho huyện hoặc xã quản lý và sử dụng, hiện nay công trình điện không đảm bảo an toàn, mặt bằng, cơ sở vật chất không có người trông coi, quản lý

7

Cấp có thẩm quyền xem xét quỹ đất đã thu hồi cho tái định cư Khuôn Làn, huyện Chiêm Hóa, giao cho huyện Lâm Bình và xã Bình An quản lý và sử dụng 

8

Bổ sung vốn đầu tư xây dựng tuyến đường từ thôn Tiên Tốc xã Bình An đi Khuổi Xoan, xã Hồng Quang để người dân đi lại, giao thương được thuận lợi

9

Có nguồn kinh phí hỗ trợ xây tuyến mương chính của thôn Nà Coóc, xã Bình An có chiều dài trên 02 km, hiện nay tuyến mương xuống cấp không đủ nước sản xuất cho nhân dân trong thôn

10

Cấp kinh phí hỗ trợ 05 hộ thuộc đối tượng di dân tại chỗ ra khỏi vùng nguy hiểm năm 2022. Hiện nay đã được một năm từ khi làm xong nhà hộ gia đình vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ của Nhà nước

11

Các ngành, cơ quan chuyên môn khẩn trương thanh toán khoản tiền hỗ trợ cho 38 hộ nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở năm 2022 theo Quyết định số 308/QĐ-MTTQ-BTT ngày 02/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang ban hành Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

12

Cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ đã di dời do sạt lở năm 2022

13

Xem xét, cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ cho 41 hộ nghèo sửa chữa nhà ở năm 2022, hiện nay nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, không có khả năng trả nợ

14

Có nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ thanh niên đang sinh sống trong Làng Thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế ổn định đời sống

15

Xem xét điều chỉnh giá nước sinh hoạt nông thôn, hiện nay giá nước 5.000đ/1m³ là quá cao, không phù hợp đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn