1

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thiếu các phòng học thông thường, phòng học bộ môn tối thiểu đạt chuẩn theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề nghị được đầu tư xây dựng.

2

 Các cấp quan tâm quy hoạch bổ sung quỹ đất cho trường mầm non và đầu tư kinh phí xây dựng nhà công vụ cho giáo viên mầm non của xã.

3

Xem xét cấp kinh phí xây dựng các phòng học thông thường, phòng học bộ môn, sửa chữa nhà công vụ giáo viên.

4

(1) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I như chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

(2) Xem xét có chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, miễn giảm học phí cho trẻ nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I như trẻ mẫu giáo đang hưởng theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

5Sớm khắc phục, sửa chữa những đoạn sạt lở taluy hai bên tuyến đường 279 từ xã Minh Quang đến Hồng Quang, có những điểm đã sạt lở từ năm 2021; đồng thời kẻ sơn gờ giảm tốc độ trên tuyến đường 279 qua đoạn trung tâm xã Hồng Quang.
6Hiện nay tuyến đường Hồng Quang - Bình An đã xuống cấp, Nhân dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Hồng Quang - Bình An để nhân dân đi lại thuận lợi hơn
7Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-TTg, ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Trong đó tỉnh Tuyên Quang có huyện Lâm Bình được thưởng 10 tỷ đồng; xã Thượng Lâm được thưởng 01 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tổng cả huyện và xã chỉ được cấp 7,8 tỷ đồng (Được cấp tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Còn 3,2 tỷ đồng, tuy đã giao vốn tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng thực tế không có kinh phí để thực hiện. Để có kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình phúc lợi từ năm 2016, tránh nợ đọng vốn đầu tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm cấp vốn cho huyện Lâm Bình để thực hiện.
8Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Quang Minh để xây dựng mở rộng khu chế biến lá Giang. Hiện nay, trên địa bàn xã có Hợp tác xã Quang Minh, được thành lập từ năm 2016, hiện nay đang thu mua và chế biến lá giang để xuất khẩu, giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn xã.
9Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa của huyện Lâm Bình, để tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục giao dịch, tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân. Cử tri phản ánh, từ tháng 8 năm 2021, Văn phòng đăng ký đất đai các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình sáp nhập thành Văn phòng đăng ký đất đai khu vực (Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình) đặt trụ sở tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, đây là chủ trương nhằm giảm đầu mối cơ quan, giảm biên chế theo tinh thần của Trung ương. Tuy nhiên, với điều kiện đi lại khó khăn như hiện nay, nhất là một số thôn vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình và huyện Na Hang, là khu vực trình độ dân trí còn thấp, chưa thể đáp ứng việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 hay là qua hệ thống Bưu chính công ích nên khi có phát sinh giao dịch người dân phải đi lại vất vả và mất rất nhiều thời gian.
10Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, chỉ đạo lắp đặt các biển báo, bố trí các gờ giảm tốc ở một số vị trí có tiểm ẩn nguy cơ tai nạn trên Quốc lộ 279, đoạn qua các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.
11Xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây mới rãnh thoát nước và bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước phía trước và phía sau cho 29 điểm tái định cư; đầu tư xây dựng vỉa hè 2 bên đường tại một số điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tái định cư này.
12Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng quảng trường huyện Lâm Bình tại thị trấn Lăng Can, để huyện có địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội và văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.
13Xem xét lựa chọn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang để xây dựng Làng văn hóa dân tộc cấp tỉnh đảm bảo đồng bộ, bài bản, có đặc trưng riêng theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
14Sớm đầu tư lập Quy hoạch chi tiết các Làng văn hóa gắn với du lịch để làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển du lịch, bảo vệ phát huy giá trị, không gian, cảnh quan kiến trúc.
15Tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã.