Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Quang Minh để xây dựng mở rộng khu chế biến lá Giang. Hiện nay, trên địa bàn xã có Hợp tác xã Quang Minh, được thành lập từ năm 2016, hiện nay đang thu mua và chế biến lá giang để xuất khẩu, giá trị kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn xã.

TRẢ LỜI:

Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hoá; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (trong đó hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay cho các hợp tác xã vay vốn tối đa 5,0 tỷ đồng để tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hoá; Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư thực tế nhưng tối đa không quá 1,0 tỷ đồng/dự án cho các doanh nghiệp, hợp tác xã để đầu tư thực hiện dự án sản xuất nông sản xuất khẩu); Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Trong đó hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 5,0 tỷ đồng)....

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho Hợp tác xã Quang Minh có trụ sở tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình được hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc (diện tích 120m2), xây dựng nhà kho (kho lạnh bảo quản nông sản, diện tích 200m2) và xây dựng xưởng sơ chế, chế biến lá Giang (diện tích 900m2) với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.096 triệu đồng (tại Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán vốn dự phòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019).

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn Hợp tác xã Quang Minh và các tổ chức, cá nhân thu mua, chế biến lá Giang tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện các hoạt động mở rộng và phát triển việc chế biến lá Giang; đồng thời, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị liên quan và nhân dân có nhu cầu tham gia thực hiện góp vốn đầu tư vào mở rộng khu chế biến lá Giang.