Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hiện nay tuyến đường Hồng Quang - Bình An đã xuống cấp, Nhân dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Hồng Quang - Bình An để nhân dân đi lại thuận lợi hơn

TRẢ LỜI:

Tuyến đường Hồng Quang - Bình An có tổng dài tuyến là 10,9km, đã được đầu tư mở mới và hoàn thành năm 2021, trong đó đã đổ bê tông mặt đường với chiều dài trên 5 km, đầu tư hệ thống rãnh dọc tại một số vị trí có độ dốc lớn, xây dựng kè tại một số vị trí xung yếu. Tuyến đường hiện nay được giao cho Hạt Quản lý giao thông huyện quản lý, duy tu. Trong thời gian qua, mưa lũ gây xói lở, xuống cấp tại một số vị trí, Hạt Quản lý giao thông đã duy tu, bảo dưỡng khắc phục tạm thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với UBND huyện Lâm Bình chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện Lâm Bình tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến ĐT.05 đảm bảo giao thông và an toàn giao thông trên tuyến, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Lâm Bình tham mưu UBND tỉnh bố trí hoặc tìm nguồn vốn khi điều kiện cho phép để đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Hồng Quang - Bình An, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân được thuận lợi và an toàn hơn.