16Tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã.
17Khẩn trương khắc phục ngay đường điện 0,4 kV tại thôn Thẳm Hon do thiên tai bị đổ cột, dây treo lơ lửng không đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực.
18Nâng cấp trạm hạ thế, thay thế đường dây điện cho 06 hộ cuối thôn Nà Chúc và từ ngã ba Lung Luông xuống đến khu tiếp giáp với xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; hiện nay điện ở đây rất yếu, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
19Đầu tư đường ống dẫn nước từ nhà ông Bảng đến ao cá thôn Nà Chúc.
20Khẩn trương kéo dây, cấp điện sinh hoạt cho nhân dân đoạn từ thôn Nà Chúc đến Bản Luông, cột điện đã được dựng từ lâu nhưng chưa kéo dây điện.
21Nâng cấp trạm hạ thế Nà Nghè - Bản Luông đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
22Ngành điện đầu tư cột điện bê tông thay thế các cột điện bằng tre từ khu sân vận động vào khu Vàng Pọng thôn Khuổi Xoan và tại thôn Lung Luông để đảm bảo an toàn cho nhân dân.
23Khẩn trương tu sửa công trình nước sạch tại thôn Bản Luông, công trình mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng một năm, nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
24Nâng cấp tu sửa kênh mương, làm cầu máng qua suối của công trình thủy lợi thôn Bản Luông.
25Đầu tư xây dựng đập thủy lợi Vàng Bây để cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân.
26Tỉnh có định hướng cho nhân dân trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao thay thế cây mía, hiện nay giá thu mua mía của nhà máy đường rất thấp.
27Khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng minh nhân dân cho đồng bào dân tộc Thủy tại xã Hồng Quang để nhân dân thực hiện các giao dịch liên quan.
28Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để nhân dân được hưởng lợi.
29Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 Kv; 0,2 Kv cho nhân dân thôn Bản Luông và xóm Nặm Lương, hiện nay lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
30Điện lực huyện Lâm Bình khi có kế hoạch cắt điện tu sửa, nâng cấp phải thông báo cho nhân dân biết để chủ động trong lao động, sản xuất.