1

Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết tiền dạy vượt giờ năm học 2021-2022 của giáo viên đã tổng hợp báo cáo gửi các cơ quan chuyên môn, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa được thanh toán.

2

Chi tiền làm thêm giờ cho giáo viên mầm non. Theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non: Mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các ...

3

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện thiếu các phòng học thông thường, phòng học bộ môn tối thiểu đạt chuẩn theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề nghị được đầu tư xây ...

4

 Các cấp quan tâm quy hoạch bổ sung quỹ đất cho trường mầm non và đầu tư kinh phí xây dựng nhà công vụ cho giáo viên mầm non của xã.

5

Xem xét cấp kinh phí xây dựng các phòng học thông thường, phòng học bộ môn, sửa chữa nhà công vụ giáo viên.

6

Xem xét giao biên chế cho các trường đủ định mức theo quy định. Theo quy định các trường chuyên biệt định mức giáo viên là 2,2 tuy nhiên hiện nay các trường chuyên biệt trên địa bàn chưa đảm bảo định mức trên dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 

7Công trình đền Pù Chúa đã được đầu tư xây dựng từ năm 2012 và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận di tích kiến trúc văn hóa, nghệ thuật cấp tỉnh hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị đầu tư kinh phí để tu sửa, nâng cấp đền Pù Chúa thôn Bản Cuống.
8Xem xét đầu tư kinh phí xây dựng kè tại khu vực bờ suối Nặm Giàng với chiều dài khoảng hơn 3.000 m. Cử tri phản ánh do mưa lũ nhiều làm khu vực dọc theo bờ suối Nặm Giàng bị sạt lở vào ruộng lúa của các hộ dân tại các thôn Bản Cuống, Nà Mè, Nà Giàng, Noong Phường, Nà Tơớng và Bình Minh, gây ảnh hưởng đến diện tích và năng suất canh tác.
9Khắc phục tình trạng sạt, lún trên tuyến Quốc lộ 279 tại khu vực đèo Bụt với chiều dài khoảng 10m (đoạn thôn Bản Đồn giáp thôn Năm Tặc), điểm Nặm Tặc với chiều dài khoảng 30m, hiện nay người dân đi lại khó khăn, gây nguy hiểm.
10Đầu tư đường dây điện 0,4kV từ trạm biến áp Nặm Tặc cho 18 hộ theo trục đường thôn (chiều dài khoảng 400 m) để sử dụng đảm bảo an toàn lưới điện, cử tri đã đề nghị nhiều lần.
11Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí tu sửa công trình thủy lợi Mỏ Pài để phục vụ nước tưới tiêu cho cánh đồng các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng. Cử tri phản ánh công trình thủy lợi Mỏ Pài đã được đầu tư xây dựng từ năm 2006, hiện nay đã xuống cấp không đủ nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.
12Xem xét hỗ trợ kinh phí để tu sửa và mua sắm trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, hiện nay các hạng mục công trình đã xuống cấp, trang thiết bị hư hỏng nhiều
13Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để khởi công đoạn còn lại từ Km71+954 - Km 86+300 (đoạn từ trụ sở xã Phúc Sơn đến xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình) thuộc Dự án Đường ĐT.188; hiện nay, Dự án đã phê duyệt dự toán và thiết kế bản vẽ thi công; năm 2020 tỉnh mới bố trí vốn khởi công đoạn từ huyện Chiêm Hóa đến Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn; năm 2021 chưa bố trí vốn khởi công đoạn còn lại.
14Xem xét xây dựng công trình phai Giàng, thôn Nà Giàng. Hiện nay cánh đồng Nà Giàng đang thiếu nước sản xuất.