1

Xem xét tính cộng dồn quá trình bảo hiểm xã hội khi là giáo viên hợp đồng để xếp lại lương cho 09 giáo viên mầm non được tuyển dụng năm 2007 (đã có thời gian hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2001 đến thời điểm tuyển dụng) nhưng sau khi trúng tuyển không được tính thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội để xếp lương như giáo viên mầm non tuyển dụng năm 2009 đến ngày 20/7/2012 theo hướng dẫn tại Văn bản 443/SNV-CCVC ngày 20/7/2012; Văn bản số 632/SNV-CCVC ngày 10/03/2012 của Sở Nội vụ

2

Có phương án thu hút nguồn giáo viên Tiếng Anh trong năm học 2023-2024 để nhà trường có nhân lực thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học tới các môn tiếng Anh, tin học lớp 3, 4 là môn học bắt buộc, tuy nhiên các trường trên địa bàn huyện thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học, đối với nhà trường còn thiếu 02 giáo viên dạy môn tiếng Anh. Hiện nay chưa tìm được nguồn giáo viên tiếng Anh để hợp đồng.

3

Có phương án thu hút nguồn giáo viên Tiếng Anh trong năm học 2023-2024 để nhà trường có nhân lực thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học tới các môn Tiếng Anh, Tin học lớp 3,4 là môn học bắt buộc, tuy nhiên các trường trên địa bàn huyện thiếu giáo viên Tiếng Anh, Tin học, đối với nhà trường còn thiếu 02 giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Hiện nay chưa tìm được nguồn giáo viên Tiếng Anh để hợp đồng.

4

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Văn bản số 513/UBND-NC ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc bố trí kế toán kiêm nhiệm các đơn vị trường học theo hướng bố trí mỗi xã 02 kế toán trường học hoặc mỗi trường có 01 kế toán riêng. Hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đang được bố trí 01 kế toán thực hiện nhiệm vụ cho cả 03 trường trên địa bàn một xã, một số trường bán trú thực hiện chế độ học sinh nên khối lượng công việc rất nhiều, nhất là đối với các trường ở trung tâm thị trấn, số lượng học sinh đông, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

5Bổ sung biên chế và nâng cấp đầu tư trang thiết bị cho Phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân
6Xem xét có cơ chế tăng biên chế cho các trường bán trú để đảm bảo chất lượng học tập cũng như giảng dạy. Hiện nay nhà trường chưa được bố trí sắp xếp thêm nhân viên, dẫn đến cán bộ giáo viên giảng dạy phải làm thêm các công việc không đúng chuyên môn, hiện tại nhà trường còn thiếu nhân viên y tế học đường, nhân viên văn thư và thiết bị
7Xem xét đầu tư, xây dựng cầu tràn qua suối Tà Lồm với chiều dài 12m để thuận tiện cho Nhân dân trong sản xuất, thông thương
8Có giải pháp cho việc tiêu thụ sản phẩm lạc, hiện nay Nhân dân trồng lạc rất khó khăn do không có đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định
9Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp tại thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy công nghiệp, sản xuất chế biến nông sản, giải quyết việc làm, thu nhập cho con em Nhân dân trong vùng.
10Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ĐT 188, đoạn từ xã Phúc Sơn đến huyện Lâm Bình, để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.