Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét đầu tư, xây dựng cầu tràn qua suối Tà Lồm với chiều dài 12m để thuận tiện cho Nhân dân trong sản xuất, thông thương

TRẢ LỜI:

Khu vực suối Tà Lồm nối liền khu dân sinh và sản xuất của thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn, một bên đã có đường bê tông nội đồng dẫn đến bờ suối, một bên cách đường ĐT.188 khoảng 30m là đường đất. Hiện nay chưa có cầu, nhân dân đi lại sản xuất, thông thương chủ yếu lội qua suối gây nguy hiểm vào mùa mưa lũ.

Ý kiến của cử tri là cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tiếp thu, đề xuất vào Kế hoạch thực hiện cầu trên đường giao thông nông thôn năm 2024 để tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.