1

Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho ông Đỗ Cao Thắng (Thôn Tham Kha), ông Lục Văn Canh (thôn Soi Trinh).

2

Xem xét hỗ trợ kinh phí đo đạc bản đồ cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 120 hộ dân (thôn Soi Trinh) đã thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 2003

3

Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm huyện Chiêm Hóa đi xã Nhân Lý (đoạn qua xã: Trung Hòa, Hòa An), chiều dài khoảng 15km hiện đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

4

Xem xét đầu tư, nâng cấp công trình thuỷ lợi Rõm để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất, hiện nay đập đầu mối và toàn tuyến kênh mương công trình đã xuống cấp.

5

Xem xét bổ sung cây Sơn vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh và có kế hoạch phát triển, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm bền vững

6

Xem xét, điều chỉnh rõ nội dung thang điểm trong phiếu rà soát hộ nghèo, cận nghèo để thuận lợi trong thực hiện rà soát, đánh giá hằng năm

7

Xem xét có cơ chế chính sách hỗ trợ xi măng để cải tạo, mở rộng đường bê tông nông thôn (mặt đường rộng 2m lên 3,5-5m) đối với các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để Nhân dân đi lại thuận lợi

8

Cung cấp thông tin cho Nhân dân biết về tiến độ thi công và cos nước của công trình thủy điện Yên Sơn để Nhân dân có phương án sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

9

Đầu tư xây dựng đường vào 02 điểm di tích lịch sử văn hóa: Đường đi vào hầm, vào lán của Chủ tịch Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 1 km; đường vào địa điểm hầm và lán của đồng chí Tôn Đức Thắng có chiều dài khoảng 1 km, hiện tại là đường dân sinh

10

Xem xét đầu tư xây dựng cầu cứng từ thôn Phố Chinh (xã Vinh Quang) đi sang thôn Soi Trình (xã Trung Hòa) để phát triển trao đổi hàng hóa và đi lại của nhân dân các xã vùng hạ huyện Chiêm Hóa

11

Xem xét khắc phục các điểm cua, điểm khuất tầm nhìn trên tuyến Quốc lộ 2C để thuận lợi cho người tham gia giao thông, hạn chế xảy ra tai nạn; cắm biển báo cấm dừng, đỗ các loại phương tiện ô tô đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh; kẻ hệ thống vạch đường đi bộ tại cổng trường và ngã ba, ngã tư ...

12

Phân cấp quản lý hợp lý tuyến đường từ xã Bình Nhân (huyện Chiêm Hoá) đến xã Kiến Thiết (huyện Yên Sơn) để thuận tiện trong việc duy tu, bảo dưỡng; có biện pháp ngăn chặn xe quá tải hoạt động vào ban đêm qua tuyến đường này

13

Xây dựng thêm 01 trạm biến áp ở thôn Đồng Tâm, hiện nay điện quá yếu, không đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân

14

Xem xét sớm đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng việc thi công đập thủy lợi Khuổi Thung thuộc địa bàn hai thôn Tông Lùng và thôn Tân Thành làm ngập diện tích ruộng của các hộ dân thôn Tân Thành, hiện nay số diện tích đó không canh tác ...

15

Xem xét cấp kinh phí xây bờ kè dọc ven suối Ba 1 chiều dài khoảng 5 km vì hiện nay sạt lở ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp ven suối. Xây bờ kè chống sạt lở đất ruộng khu Nà Lúm, Cốc Kè (thôn Trung Sơn), cử tri phản ảnh hiện nay sạt lở rất nhiều