1Hỗ trợ kinh phí khi người dân thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa.
2Đầu tư xây dựng trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nhân Lý (03 phòng học của cấp trung học và 05 phòng học bộ môn của bậc tiểu học; nhà ăn bán trú và nhà công vụ cho giáo viên); trang cấp trang thiết bị cho 05 phòng học: tin học, ngoại ngữ, khoa học, nghệ thuật, đa chức năng.
3Nâng cấp công trình nước sạch tập trung tại thôn Chản xã Nhân Lý (xây dựng từ năm 2006 hiện nay xuống cấp, hư hỏng không cung cấp đủ nước sinh hoạt).
4Đầu tư xây dựng mới tuyến đường liên huyện từ thôn Chản xã Nhân Lý đi xóm 8 xã Quý Quân, huyện Yên Sơn (chiều dài khoảng 4,5 km).
5Xây dựng trạm y tế và trường học xã Bình Nhân vì hiện nay trạm y tế và trường học đã xuống cấp.
6Sớm đầu tư xây dựng mới tuyến đường từ xã Bình Nhân đến xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.
7Xây dựng cầu cứng qua sông Gâm từ xã Bình Nhân sang xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa.
8Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ thị trấn Vĩnh Lộc qua các xã Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý (tuyến đường ĐT 188 đi qua các xã Hòa An, Nhân Lý, thị trấn Vĩnh Lộc; tuyến đường ĐH 10 đi qua xã Trung Hòa).
9Thực hiện cung ứng sớm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao kịp khung thời vụ cho nhân dân, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm.
10Về việc xem xét mở rộng đối tượng được hưởng hỗ trợ như: Phó thôn, Công an viên.
11Về việc xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của thôn, hiện nay mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh không đảm bảo chi cho các hoạt động khác của thôn, đặc biệt là đối với các thôn có số hộ nhiều, địa bàn rộng.
12Xem xét tăng mức hỗ trợ tiền xăng xe đi lại tập huấn cho đội ngũ công an viên của thôn hằng năm (hiện nay mức hưởng chỉ được 90.000 đồng/15 ngày tập huấn).
13Quan tâm thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã ATK, trong đó có xã Xuân Quang.
14Đề nghị xây dựng mới trường tiểu học, trường trung học cơ sở vì hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học.
15Đề nghị xây dựng mới trạm y tế xã vì hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh.