1

Quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ tái định để thực hiện sắp xếp ổn định dân cư theo đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng khu dân cư Thôn 6 Minh Tiến đã được phê duyệt để sớm ổn định đời sống nhân dân.

2

Bố trí kinh phí hỗ trợ cho 03 nhà văn hoá thôn đã xây dựng xong trong năm 2023 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên ...

3

Xem xét tiếp tục thu hồi các diện tích đất nhỏ lẻ còn lại, khó canh tác sau khi thu hồi đất xây dựng tuyến đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và mặt bằng các khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

4

Xem xét, cấp kinh phí lắp đặt bể chứa, kho chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; từ năm 2019 đến nay chưa được lắp đặt thêm bể chứa, kho chứa nào từ nguồn vốn của Nhà nước mà chủ yếu là kinh phí từ việc xã hội hoá người dân đóng góp. Số lượng bể chứa ít, việc triển ...

5

Sớm xem xét giải quyết bồi thường cho 03 hộ gia đình thuộc dự án Cầu Bạch Xa, gồm: bà Nguyễn Thị Cúc, ông Vũ Đình Ty và ông Nguyễn Đức Sơn thôn Bến Đền xã Bạch Xa.

6

Quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ km64 Quốc lộ 2 đi vào trung tâm xã Yên Lâm.

7

Đầu tư xây dựng cầu, đường dẫn sang khu dân cư thôn Quảng Tân để thuận tiện cho Nhân dân và đảm bảo đồng bộ theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng ...

8

Sớm xây dựng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

9

Sớm chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân đã bàn giao để thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

10

Chỉ tiêu 18.5 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới quy định “Xã đạt chỉ tiêu tỷ số giới tính khi sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của tỉnh là xã có tỷ số giới tính khi sinh ở mức 110 bé trai/100 bé gái sinh ra ...

11

Xác định rõ địa giới hành chính giữa Bạch Xa và xã Yên Thuận; xã Bạch Xa và xã Minh Khương để thuận tiện trong việc quản lý dân cư, đất đai, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở địa phương. Việc ký giáp ranh giữa các xã đã được thực hiện từ năm 2017 ...

12

Kiểm tra, làm rõ các tàu hút cát đang hoạt động trên Sông Lô đoạn chảy qua thôn Yên Bình, Soi Rịa, xã Bình Xa có được cấp phép hoạt động không. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy hiện nay vòi hút cát của các tàu sâu và ...

13

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ họ giáo Tân Bình, thủ tục hồ sơ đề nghị từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết

14

Xem xét lại mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời các phần mộ để xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (hiện mức giá bồi thường của tỉnh Hà Giang cao hơn tỉnh Tuyên Quang) và tạo điều kiện cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời giải phóng mặt bằng tái định cư tại chỗ ...

15

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nghĩa trang liệt sĩ huyện Hàm Yên, công trình đã được đầu tư xây dựng nhưng nhiều hạng mục đến nay vẫn chưa hoàn thiện