1

Hiện nay có một số điểm dạy thêm cho học sinh trên địa bàn, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh nếu có vi phạm

2

Ngành Giáo dục thông tin cho Nhân dân biết sách giáo khoa áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã qua sử dụng mà vẫn còn mới có tiếp tục được sử dụng để cho học sinh học lại được hay không

3

Tỉnh có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có diện tích đất trước đây thuộc dự án 327 và 661 nay đã quy hoạch là rừng sản xuất

4

Tỉnh sớm phân bổ kinh phí hỗ trợ làm đường bê tông ngõ xóm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay xã còn 4,054km chưa thực hiện

5

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường từ Km 31, xã Thái Sơn đi xã Thành Long và xã Bằng Cốc; tuyến đường từ ngã ba Km 27, xã Thái Hòa đi 4 thôn Trung Thành, xã Thành Long và công trình đường từ Trung tâm xã đi Km 35, Quốc lộ 2

6

Tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình đã được phê duyệt trong Đề án 360/ĐA-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để xã Thành Long hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023, nhất là đầu tư xây dựng 03 trường học đạt chuẩn (gồm trường Trung học cơ sở Thành Long, trường Tiểu học Thành Long và trường mầm non Thành Long)

7

Xem xét mở tuyến đường từ thôn Trung Thành 1, xã Thành Long đi thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc (huyện Hàm Yên) và xã Xuân Lai (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để người dân thuận tiện giao thương hàng hóa

8

Sớm chi trả kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo (nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)

9

Xem xét tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn

10

Tỉnh xem xét về điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá thôn Làng Soi. Hiện nay việc xây dựng nhà văn hoá phát sinh thêm chi phí hoá đơn đỏ, nhân dân đề nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện không phải chịu chi phí hoá đơn đỏ

11

Có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y ở thôn

12

Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách đối với chức danh là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tăng mức chi thường xuyên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã

13

Hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho các thôn (định mức 40 triệu đồng/nhà văn hóa theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới) để mua sắm các trang thiết bị phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại các nhà văn hóa thôn. Hiện nay, các nhà văn hóa thôn đã huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân để mua sắm một số trang thiết bị phục vụ hoạt động

14

Hỗ trợ kinh phí phù hợp với hoạt động thực tế của Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn. Hiện nay, đối với những thôn có số hộ dân đông gặp khó khăn về kinh phí hoạt động

15

Cấp kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn do dịch tả lợn Châu phi cho các hộ dân từ năm 2021 đến nay chưa được hỗ trợ kinh phí