1

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

2Xã Phù Lưu đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020 nhưng trạm y tế xã chưa được xây dựng mới, hiện xuống cấp không đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trạm y tế và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.
3Đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH07 từ thôn Thụt đi Soi Thành do các công ty khai thác cát sỏi có trọng tải lớn đi lại nhiều đã làm đường xuống cấp, hư hỏng nặng, Nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được sửa chữa.
4Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại quy định về mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên linh hoạt theo hướng có lợi cho các đối tượng này. Theo quy định hiện nay mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên bằng 70% tổng số tiền bảo hiểm y tế, tuy nhiên nếu tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có từ 3 nhân khẩu trở lên thì mức đóng của học sinh, sinh viên sẽ thấp hơn ...
5Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các chức danh không chuyên trách ở thôn (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng các đoàn thể ở thôn).
6Bổ sung chức danh Phó thôn, tổ dân phố để thuận lợi trong quá trình hoạt động tại cơ sở.
7Nâng mức khoán chi cho các thôn, tổ dân phố và phụ cấp của các chức danh trưởng các đoàn thể của thôn, tổ dân phố.
8Tỉnh xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tại thôn Hòa An (khu vực Đền Thác Cái)
9Xem xét hỗ trợ 1 phần kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã Đức Ninh, xã Phù Lưu, Minh Dân (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
10Kiểm tra hoạt động của 02 công ty khai thác đá trên địa bàn thôn 1B Thống Nhất, xã Yên Phú; hoạt động khai thác đá gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của người dân trong thôn.
11Kiểm tra việc khai thác cát trên sông Lô thuộc thôn 7 Thống Nhất và Bến đò Km53 xã Yên Phú, huyện Hàm Yên.
12Kiểm tra việc khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (do việc xe trọng tải lớn chở cát sỏi làm hỏng đường)
13Hỗ trợ kinh phí đo đạc địa chính, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.
14Cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khó khăn đối với các diện tích đất của lâm trường trả về địa phương, khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đủ điều kiện.
15Xây dựng cầu qua suối tại thôn Táu, thôn Làng Chả, thôn Kẽm của xã Phù Lưu để nhân dân đi lại bớt khó khăn