1

Quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ km64 Quốc lộ 2 đi vào trung tâm xã Yên Lâm.

2

Đầu tư xây dựng cầu, đường dẫn sang khu dân cư thôn Quảng Tân để thuận tiện cho Nhân dân và đảm bảo đồng bộ theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng ...

3

Xem xét mở thông tuyến đường từ thôn Thài Khao, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên sang xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để thuận tiện giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế cho Nhân dân (chiều dài phần đất của tỉnh Tuyên Quang khoảng 1 km)

4Xem xét, chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng của 6 tháng cuối năm 2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021) cho người dân tại 04 thôn: Ngõa, Thài Khao, Nắc Con 1, Nắc Con 2 và trả lời cho Nhân dân biết: Việc thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng theo quy định của Trung ương và của tỉnh từ năm 2022 được thực hiện như thế nào?
5Chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đất rừng sản xuất thuộc các dự án 327, 661 cho Nhân dân tại xã Yên Lâm yên tâm, ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống.
6Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ nhà văn hoá. Cử tri phản ánh công trình nhà văn hóa tại thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm đã được xây dựng cách đây 10 năm nhưng hiện nay còn thiếu các công trình phụ trợ và đã xuống cấp nghiêm trọng.
7Kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp trạm biến áp thôn Ngoã, xã Yên Lâm để đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân.
8Sở Giao thông Vận tải kiểm tra cống thoát nước tại vị trí km 69 tuyến Quốc lộ Tuyên Quang - Hà Giang. Cử tri phản ánh tại đây thường xuyên bị ngập úng, tắc cống khi trời mưa, gây khó khăn cho Nhân dân khi di chuyển.
9Xem xét hỗ trợ tiền công tác phí cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã.
10Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Hoàng Văn Đệ (thôn Khánh An, xã Thái Hòa) đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ; Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Nguyễn Văn Vương (thôn Tháng 10, xã Yên Lâm) là thương binh, đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.
11Xem xét giao một phần đất của Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên cho các hộ dân chưa có đất sản xuất.
12Đầu tư xây dựng tuyến đường điện 0,4Kv vào khu dân cư Ngòi Lạ (30 hộ); từ trung tâm thôn Nắc Con 1 ra khu giáp ranh xã Yên Phú; từ UBND xã Yên Lâm vào thôn Nắc Con.
13Xem xét hỗ trợ kinh phí cho chi hội, tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản, tổ dân phố.
14Kéo đường dây điện 0,4 kV vào khu vực Cọ Cảm, thôn Thài Khao và thôn Nắc Con 1 phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
15Cấp giấp CNQSD đất rừng cho các hộ có diện tích đất đã được khoanh là rừng sản xuất.