1

Tỉnh có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có diện tích đất trước đây thuộc dự án 327 và 661 nay đã quy hoạch là rừng sản xuất

2

Tỉnh sớm phân bổ kinh phí hỗ trợ làm đường bê tông ngõ xóm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay xã còn 4,054km chưa thực hiện

3

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường từ Km 31, xã Thái Sơn đi xã Thành Long và xã Bằng Cốc; tuyến đường từ ngã ba Km 27, xã Thái Hòa đi 4 thôn Trung Thành, xã Thành Long và công trình đường từ Trung tâm ...

4

Tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình đã được phê duyệt trong Đề án 360/ĐA-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để xã Thành Long hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023, nhất là đầu tư ...

5

Xem xét mở tuyến đường từ thôn Trung Thành 1, xã Thành Long đi thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc (huyện Hàm Yên) và xã Xuân Lai (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để người dân thuận tiện giao thương hàng hóa

6

Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách đối với chức danh là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tăng mức chi thường xuyên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của ...

7

Hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho các thôn (định mức 40 triệu đồng/nhà văn hóa theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới) để mua sắm các trang thiết bị phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại các nhà văn hóa thôn. Hiện nay, các ...

8

Trang cấp thiết bị dạy học cho các trường ngay từ đầu năm học để đảm bảo dạy học bộ môn Tin học theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Hiện Trường tiểu học Thành Long còn thiếu 35 bộ máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học; Trang cấp cho nhà trường 40 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ...

9Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ km 31 xã Thái Sơn đi xã Thành Long, Bằng Cốc. Hiện tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, Nhân dân đã thực hiện ký cam kết tự nguyện giải phóng mặt bằng không đòi bồi thường
10Đề nghị các cấp xem xét đề nghị các đơn vị hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo nên hỗ trợ kinh phí sớm vì điều kiện các hộ nghèo quá khó khăn về kinh phí mua vật liệu xây dựng.
11Đối với Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021 đề nghị mở rộng nhiều đơn vị cung ứng cây giống để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người dân và bảo đảm chất lượng cây giống.
12Việc triển khai Nghị quyết số 03/2021/NQHĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thôn Loa, xã Thành Long rất chậm, đề nghị các cấp xem xét, giải quyết đáp ứng nhu cầu của nhân dân (trên địa bàn thôn có 40 hộ đăng ký, nhưng ...
13Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ quy định chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, vậy việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và huyện Hàm Yên đến nay như thế nào.
14Cung cấp thông tin về việc thực hiện dự án đầu tư tuyến đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ để Nhân dân biết.
15Hỗ trợ xây dựng đường điện 0,4kV vào xóm Cây Đa, thôn Đoàn Kết 1.