1

Xem xét, cấp kinh phí lắp đặt bể chứa, kho chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; từ năm 2019 đến nay chưa được lắp đặt thêm bể chứa, kho chứa nào từ nguồn vốn của Nhà nước mà chủ yếu là kinh phí từ việc xã hội hoá người dân đóng góp. Số lượng bể chứa ít, việc triển ...

2

Chỉ tiêu 18.5 đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới quy định “Xã đạt chỉ tiêu tỷ số giới tính khi sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của tỉnh là xã có tỷ số giới tính khi sinh ở mức 110 bé trai/100 bé gái sinh ra ...

3

Tỉnh quan tâm sửa tuyến đường ĐT189 và cầu qua suối thôn Xít Xa, xã Minh Khương, hiện khi mưa xảy ra ngập úng gây cản trở giao thông, không thuận lợi cho học sinh đến lớp.

4

Để đảm bảo chế độ tiền lương và quá trình đóng bảo hiểm xã hội được xuyên suốt đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép hợp đồng 12 tháng đối với giáo viên hợp đồng do thiếu biên chế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ (hiện nay đang thực hiện hợp đồng 11 ...

5

Đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng các phòng học bộ môn, khu bếp ăn bán trú để đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất công nhận Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Minh Khương đạt chuẩn Quốc gia.

6

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các phòng học, thiết bị dạy học và các công trình phụ trợ cho trường Tiểu học Minh Khương để nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng cơ sở vật chất tại điểm trường chính để sớm chuyển đổi trường Tiểu học Minh Khương thành trường bán trú.

7

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Văn bản số 513/UBND-NC ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc bố trí kế toán kiêm nhiệm các đơn vị trường học theo hướng bố trí mỗi xã 02 kế toán trường học hoặc mỗi trường có 01 kế toán riêng. Hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đang được bố ...

8Nâng cấp, sửa chữa các phòng học Trường Tiểu học và Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Minh Khương, huyện Hàm Yên.
9Khẩn trương tiến hành đo đạc địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân thuộc xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, trong đó có 04 hộ dân thôn Minh Thái và thôn Làng Báu sau khi dồn điền đổi thửa từ năm 2003 nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
10Sửa chữa đập Tam Tinh để tích nước phục vụ nhân dân sinh hoạt và sản xuất; sửa chữa tuyến đường ĐT.189 từ trung tâm huyện Hàm Yên đến xã Phù Lưu
11Nâng cấp tuyến đường từ thôn Ngòi Họp đi thôn Thác Cái.
12Khẩn trương hỗ trợ kinh phí làm nhà cho đối tượng người có công, người tham gia kháng chiến trên địa bàn xã.
13Khẩn trương hỗ trợ tiền ăn trưa cho các cháu học sinh mầm non, hiện nay mới cấp hỗ trợ đến tháng 2/2018, nhà trường và giáo viên phải ứng tiền ăn cho các cháu nên gặp nhiều khó khăn.
14Sớm tổ chức thi nâng ngạch cho giáo viên, hiện nay nhiều giáo viên đã học để nâng cao trình độ và đã được cấp bằng nhưng vẫn chưa được thi chuyển ngạch.
15Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Thành Long - Km 31 đã xuống cấp, nhiều đoạn cua nguy hiểm, tầm nhìn bị che khuất không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.