1

Bố trí kinh phí hỗ trợ cho 03 nhà văn hoá thôn đã xây dựng xong trong năm 2023 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên ...

2

Xem xét tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn

3

Tỉnh xem xét về điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá thôn Làng Soi. Hiện nay việc xây dựng nhà văn hoá phát sinh thêm chi phí hoá đơn đỏ, nhân dân đề nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện không phải chịu chi phí hoá đơn đỏ

4

Có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y ở thôn

5

Tỉnh có cơ chế hỗ trợ giáo viên hợp đồng mùa vụ theo năm học được hưởng chế độ dạy trẻ khuyết tật. Hiện nay, chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật được thực hiện theo Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, theo đó giáo viên hợp đồng mùa vụ theo năm học chưa được hưởng chế độ dạy trẻ khuyết ...

6Kiểm tra hoạt động của 02 công ty khai thác đá trên địa bàn thôn 1B Thống Nhất, xã Yên Phú; hoạt động khai thác đá gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của người dân trong thôn.
7Kiểm tra việc khai thác cát trên sông Lô thuộc thôn 7 Thống Nhất và Bến đò Km53 xã Yên Phú, huyện Hàm Yên.
8Kiểm tra việc khai thác cát sỏi của các doanh nghiệp trên địa bàn xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (do việc xe trọng tải lớn chở cát sỏi làm hỏng đường)
9Sửa chữa, khắc phục công trình bờ kè suối Hẻ tại thôn Làng Soi (cử tri phản ánh hiện đã sạt lở vào sâu hai bên bờ); bờ kè suối qua thôn 8 Minh Phú (cử tri phản ánh sạt lở sát mép đường bê tông).
10Hỗ trợ cột điện bê tông từ trung tâm xã đến xóm Chão, thôn 6 Minh Phú, xã Yên Phú (chiều dài tuyến khoảng 1km) và đến hộ gia đình ông Lương (chiều dài tuyến khoảng 0,8km) để đảm bảo an toàn cho người dân, hiện các cột điện không đảm bảo, dây điện chùng, võng rất nguy hiểm.
11Chi nhánh điện Hàm Yên quan tâm xây dựng đường điện cho một số thôn trong xã. Hiện nay, nhiều hộ dân và một số điểm trường của Trường Tiểu học không có điện hoặc điện rất yếu, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của nhân dân và việc giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh.
12Nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện tại thôn 7 Minh Phú, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
13Xem xét giao đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trong thôn để nhân dân có đất sản xuất.
14Di dời bãi rác ở khu vực đầu nguồn nước vào thôn 4 Minh Phú. Hiện tại, bãi rác đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của nhân dân, một số ao ở khu vực không nuôi được cá phải lấp để trồng cây.
15Làm cầu tràn qua Ngòi Yên đoạn thôn 3 Minh Phú để thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.