1

Đầu tư xây dựng sân chơi, sân thể thao cho Trường Trung học phổ thông Thái Hòa. Hiện số lượng học sinh của trường đông, không đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh

2

Có cơ chế cho các trường thu tiền hỗ trợ chi trả hợp đồng cho nhân viên bảo vệ hoặc bổ sung ngân sách chi thường xuyên để có kinh phí chi trả cho nhân viên bảo vệ theo số điểm trường thực tế của các trường. Hiện nay, thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng nhân ...

3Về việc xem xét mở rộng đối tượng được hưởng hỗ trợ như: Phó thôn, Công an viên.
4Về việc xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của thôn, hiện nay mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh không đảm bảo chi cho các hoạt động khác của thôn, đặc biệt là đối với các thôn có số hộ nhiều, địa bàn rộng.
5Xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 02 điểm sinh hoạt công giáo tập trung tại thôn Tân An, thôn Tân Khoa.
6Xem xét, giải quyết chế độ đối với công an viên đã nghỉ hưu, có thời gian công tác được 15 năm.
7Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Hoàng Văn Đệ (thôn Khánh An, xã Thái Hòa) đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ; Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Nguyễn Văn Vương (thôn Tháng 10, xã Yên Lâm) là thương binh, đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.
8Giảm các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Thông tin cho nhân dân về phí kê khai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
9Ngành chức năng nghiên cứu, xem xét cho gia đình ông Trần Văn Hồ (Tuyết), thôn Tân An, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên được hưởng chế độ là người có công với nước. Theo ông Trần Văn Giáp (con ông Trần Văn Hồ) phản ánh, trong chiến tranh, bố ông cho nhà nước vay số lượng lớn về lương thực (thịt, trâu, lúa, ngô). Năm 1945 bố ông đã được Chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ Nguyễn Xuyển tặng Bằng khen.
10Khẩn trương thực hiện việc truy tặng Huân chương chiến công hạng 3 cho liệt sỹ Phạm Ngọc Nông, thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, sinh năm 1954, nhập ngũ tháng 12/1971 thuộc đơn vị C6.D2.E273 Quân đoàn 3, hy sinh ngày 30/4/1975. Tại giấy báo tử số 372 ngày 01/12/1975.
11Ngành chức năng trả lời bằng văn bản cho ông Nguyễn Thế Trị, thôn Soi Long, xã Thái Hòa về việc ông tham gia bộ đội từ năm 1974 đi Miền Nam chiến đấu, được biên chế tại C4 D840 E812 Quân khu 6 trực tiếp chiến đấu và bị thương; đến năm 2004 đã được các cấp hướng dẫn làm hồ sơ và giám định hưởng chế độ thương binh theo quy định, nhưng ông đã bị đình chi trả trợ cấp từ tháng 6/2014. Ông đã khiếu nại ...
12Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho nhân dân
13Tu sửa tuyến mương Ô rô cấp nước cho thôn Lũ Khê, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân
14Quy hoạch nghĩa trang cho các thôn xã Thái Hòa, hiện nay người chết của 5 thôn dọc Quốc lộ 2 đang chôn chung một nghĩa trang nhưng đã hết đất
15Đầu tư kinh phí duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện, xã đã xuống cấp trầm trọng đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.