1

Tỉnh quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy học các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lí để thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

2

Tỉnh kịp thời có văn bản hướng dẫn để thực hiện đồng nhất việc xét khen thưởng các danh hiệu “học sinh xuất sắc”, “học sinh giỏi”, “học sinh tiên tiến” và “khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học” theo Luật Thi đua ...

3

Tỉnh bổ sung thêm tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang bằng bản in giấy phục vụ công tác giảng dạy và học tập để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 (hiện giáo viên mới chỉ khai thác được bản mềm để giảng dạy).

4

Tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các hạng mục của trường học đảm bảo đủ tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia và bổ sung kế hoạch đưa thêm Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Hàm Yên vào lộ trình đạt chuẩn quốc gia năm 2024 để huyện Hàm ...

5

Tỉnh tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục để kịp thời bổ sung biên chế giáo viên cho năm học 2023-2024. Hiện nay trường còn thiếu 07 giáo viên (Ngữ văn, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, Giáo dục công dân) theo định mức Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

6

Cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung Khoản 17, Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019, do chưa thống nhất với Quy định tại Khoản 7 Điều 18 Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cụ thể:

- ...

7

Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc phê duyệt nhiều bộ sách giáo khoa và việc lựa chọn sách giáo khoa hằng năm ở mỗi trường học, gây lãng phí vì nhiều hộ gia đình khó khăn không tận dụng được sách cũ cho con em sử dụng.

8(1) Quy định trường hợp lưu ban (trên một lần) đối với học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh ...
9Nhà nước xem xét có cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng đường điện 0,4kV phần do người dân tư đầu tư xây dựng đảm bảo an toàn để đạt tiêu chí đô thị văn minh, tiêu chí nông thôn mới với phương châm: “Nhân dân làm, Nhà nước và doanh nghiệp hỗ trợ” theo hướng: Nhà nước, tỉnh hỗ trợ xi măng, sắt thép để làm cột điện bằng bê tông; ngành điện lực hỗ trợ dây điện, kỹ thuật; Nhân dân đóng góp (hiến đất, ...
10Xây dựng cầu tại tổ dân phố Tân Thịnh để thuận tiện việc đi lại, sản xuất của nhân dân do xây dựng thủy điện Sông Lô 8A
11Nâng cấp tuyến đường ĐT. 189 từ trung tâm huyện Hàm Yên đến xã Phù Lưu đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá cho nhân dân được thuận lợi.
12. Kiểm tra, khắc phục 02 cột điện tại xóm 2, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Tân Yên đã bị hỏng, đường dây xuống cấp.
13Có giải pháp trong việc quản lý, sử dụng chợ trung tâm thị trấn, hiện nay việc quản lý, sử dụng không hiệu quả, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, không đảm bảo an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị trên địa bàn thị trấn.
14Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Tân Phú - Đồng Bàng đã xuống cấp do chất lượng thi công kém.
15Giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện về cấp giấy CNQSD đất đối với hộ ông Hà Văn Hân tại tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân Yên.