1

Sớm chi trả kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo (nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)

2

Xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã Yên Thuận đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất giáo dục để xã Yên Thuận hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

3Kiểm tra, sửa chữa một số vị trí trên tuyến đường ĐT 189 đã bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.
4Xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi thôn Cao Đường để phát triển sản xuất, hiện nay công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.
5Đầu tư xây dựng cơ sở, vật chất trường trung học cơ sở và trường mầm non của xã Yên Thuận.
6Xây dựng trạm biến áp tại thôn Cốc Phường, xã Yên Thuận vì hiện nay điện rất yếu người dân đang dùng nhờ điện được kéo từ các thôn khác về dùng; Để đảm bảo an toàn cho người dân, đề nghị đầu tư đường dây điện 0,4KV kéo dọc đường trục chính của thôn Bơi đi các thôn khác trong xã.
7Nâng cấp tuyến đường từ Thủy điện Sông Lô 6 đi về thôn Bơi, xã Yên Thuận. Trước khi đầu tư nhà máy Thủy điện Sông Lô 6, nhà đầu tư có cam kết sau khi hoàn thành dự án sẽ đầu tư nâng cấp tuyến đường, tuy nhiên đến nay nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng đường chưa được đầu tư nâng cấp. Hiện nay đường đã xuống cấp dẫn đến việc đi lại rất khó khăn cho người dân.
8Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, cở sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn...để xã Yên Thuận đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới.
9Hướng dẫn, chỉ dẫn, hỗ trợ người nông dân tiêu thụ cam vì xã Yên Thuận là vùng trồng cam trọng điểm của huyện Hàm Yên
10Việc triển khai vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh còn chậm, đề nghị đẩy nhanh thời gian làm thủ tục vay vốn tại các ngân hàng.
11Lập quy hoạch và hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại các thôn Khau Làng, Cao Đường, xã Yên Thuận.
12Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở bán trú, bếp ăn tập trung cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Yên Thuận.
13Hỗ trợ kinh phí khoan giếng cho người dân xã Yên Thuận để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt.
14Đầu tư xây dựng trạm biến áp tại thôn Hao Bó, xã Yên Thuận.
15Đầu tư xây dựng rãnh thoát nước trên trục đường ĐT.189 qua địa bàn xã Yên Thuận (Cử tri xã Yên Thuận) và sớm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT. 189 đoạn qua địa bàn xã Tân Thành, huyện Hàm Yên (cử tri xã Tân Thành).