16

Xem xét, đền bù về thiệt hại đối với cây trồng trên diện tích đất soi bãi của người dân tại thôn Chợ Bợ 1 và Chợ Bợ 2 từ năm 2020 đến nay do Đập thủy điện Sông Lô 8a, 8b từ khi vào hoạt động, xả nước gây ngập úng cây trồng của người dân

17

Xem xét mở thông tuyến đường từ thôn Thài Khao, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên sang xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái để thuận tiện giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế cho Nhân dân (chiều dài phần đất của tỉnh Tuyên Quang khoảng 1 km)

18

Đầu tư xây dựng sân chơi, sân thể thao cho Trường Trung học phổ thông Thái Hòa. Hiện số lượng học sinh của trường đông, không đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh

19

Hiện nay có một số điểm dạy thêm cho học sinh trên địa bàn, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh nếu có vi phạm

20

Ngành Giáo dục thông tin cho Nhân dân biết sách giáo khoa áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đã qua sử dụng mà vẫn còn mới có tiếp tục được sử dụng để cho học sinh học lại được hay không

21

Tỉnh có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có diện tích đất trước đây thuộc dự án 327 và 661 nay đã quy hoạch là rừng sản xuất

22

Tỉnh sớm phân bổ kinh phí hỗ trợ làm đường bê tông ngõ xóm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay xã còn 4,054km chưa thực hiện

23

Ủy ban nhân dân tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường từ Km 31, xã Thái Sơn đi xã Thành Long và xã Bằng Cốc; tuyến đường từ ngã ba Km 27, xã Thái Hòa đi 4 thôn Trung Thành, xã Thành Long và công trình đường từ Trung tâm ...

24

Tỉnh sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình đã được phê duyệt trong Đề án 360/ĐA-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang để xã Thành Long hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023, nhất là đầu tư ...

25

Xem xét mở tuyến đường từ thôn Trung Thành 1, xã Thành Long đi thôn Hợp Hòa, xã Bằng Cốc (huyện Hàm Yên) và xã Xuân Lai (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để người dân thuận tiện giao thương hàng hóa

26

Sớm chi trả kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo (nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)

27

Xem xét tiếp tục hỗ trợ vốn sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn

28

Tỉnh xem xét về điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá thôn Làng Soi. Hiện nay việc xây dựng nhà văn hoá phát sinh thêm chi phí hoá đơn đỏ, nhân dân đề nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện không phải chịu chi phí hoá đơn đỏ

29

Có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y ở thôn

30

Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ hoạt động không chuyên trách đối với chức danh là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tăng mức chi thường xuyên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của ...