Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Sớm xây dựng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang thuộc địa phận huyện Hàm Yên đi qua 10 xã và thị trấn Tân Yên, với tổng chiều dài 48,3 km; tổng diện tích kiểm kê là 461,673 ha; tổng số hộ đã kiểm kê là 1.600 hộ và 15 tổ chức; số hộ phải di chuyển nhà ở công trình vật kiến trúc kể cả các hộ tách ra là 321 hộ. Đến nay đã bàn giao được 7,23/12 Km mặt bằng cho nhà thầu thi công (đoạn thuộc địa phận xã Bạch Xa). Tuy nhiên đoạn tuyến này còn 15 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng do đó mặt bằng ban giao cho đơn vị thi công không liền mạch, có các điểm nghẽn, không có đường tiếp cận nên chưa thể thi công thông tuyến và thi công đồng loạt. Hiện nay nhà thầu đã dựng lán trại, tập kết máy, thiết bị, lắp đặt trạm trộn và triển khai thi công các hạng mục (dọn dẹp mặt bằng, đào bóc hữu cơ, đào đất nền đường, đắp đất nền đường K95,…) đối với các đoạn tuyến có đường tiếp cận.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, sớm đưa dự án đi vào hoạt động đáp ứng nguyện vọng của cử tri.