46

Trang cấp thiết bị dạy học cho các trường ngay từ đầu năm học để đảm bảo dạy học bộ môn Tin học theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Hiện Trường tiểu học Thành Long còn thiếu 35 bộ máy vi tính để phục vụ dạy học môn Tin học; Trang cấp cho nhà trường 40 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ...

47

Nhà nước trang cấp bàn ghế cho học sinh cho các nhà trường trên địa bàn xã Minh Dân để thay thế số bàn ghế cũ đã sử dụng từ lâu, được sửa chữa nhiều lần đến nay sử dụng không đảm bảo.

48

Trang cấp trang thiết bị dạy học cho các trường học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cần sớm ngay từ đầu năm học.

49

Tỉnh trang cấp thiết bị cho phòng học bộ môn Tin học và Ngoại ngữ của trường để đảm bảo dạy học bộ môn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia, được xây dựng phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, tuy nhiên chưa được trang cấp máy tính và ...

50

Tỉnh trang cấp đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi và lớp 5 tuổi. Riêng các lớp 5 tuổi đồ dùng, đồ chơi đã được trang cấp từ năm 2012 đến nay nhiều thiết bị đã hư hỏng và không sử dụng được.

51

Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại điểm trường chính Trường tiểu học Thái Sơn (tại thôn Quang Trung) để thuận tiện cho công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay trường còn thiếu 07 phòng học, 07 phòng bộ môn theo quy định.

52

Xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn xã Yên Thuận đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất giáo dục để xã Yên Thuận hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

53

Cấp có thẩm quyền hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của nhà trường. Hiện nay diện tích đất của Trường trung học cơ sở Minh Dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích mới sau khi mở rộng diện tích để xây dựng.

54

Đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng các phòng học bộ môn, khu bếp ăn bán trú để đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất công nhận Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Minh Khương đạt chuẩn Quốc gia.

55

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các phòng học, thiết bị dạy học và các công trình phụ trợ cho trường Tiểu học Minh Khương để nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng cơ sở vật chất tại điểm trường chính để sớm chuyển đổi trường Tiểu học Minh Khương thành trường bán trú.

56

Tỉnh xem xét đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các hạng mục của trường học đảm bảo đủ tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia và bổ sung kế hoạch đưa thêm Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Hàm Yên vào lộ trình đạt chuẩn quốc gia năm 2024 để huyện Hàm ...

57

Tỉnh tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục để kịp thời bổ sung biên chế giáo viên cho năm học 2023-2024. Hiện nay trường còn thiếu 07 giáo viên (Ngữ văn, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh, Giáo dục công dân) theo định mức Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

58

Cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung Khoản 17, Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019, do chưa thống nhất với Quy định tại Khoản 7 Điều 18 Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, cụ thể:

- ...

59

Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc phê duyệt nhiều bộ sách giáo khoa và việc lựa chọn sách giáo khoa hằng năm ở mỗi trường học, gây lãng phí vì nhiều hộ gia đình khó khăn không tận dụng được sách cũ cho con em sử dụng.

60Năm 2023 xã Hùng Đức thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 5 hộ nghèo, cận nghèo theo dự án 1, tiểu dự án 2 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 nhưng đến nay chưa được giải ngân. Đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể để xã giải ngân được nguồn vốn này.