121Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Hoàng Văn Đệ (thôn Khánh An, xã Thái Hòa) đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ; Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở đối với người có công với cách mạng cho hộ ông Nguyễn Văn Vương (thôn Tháng 10, xã Yên Lâm) là thương binh, đã làm nhà từ năm 2017 đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.
122Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân để làm cơ sở giải quyết các tranh chấp về đất đai, tránh các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
123Xem xét giao một phần đất của Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên cho các hộ dân chưa có đất sản xuất.
124Giảm các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Thông tin cho nhân dân về phí kê khai, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
125Tại một số vị trí khi thực hiện xây dựng tuyến đường thôn Cầu Cao I - Cầu Cao II cho phép điều chỉnh chiều rộng nền đường từ 5m xuống còn 3m để đảm bảo thi công.
126Đầu tư xây dựng Trạm biến áp thôn Cầu Cao 1; đầu tư xây dựng đường điện từ Trạm biến áp thôn Cầu Cao I đến khu dân cư Cống Sào.
127Đầu tư xây dựng tuyến đường điện 0,4Kv vào khu dân cư Ngòi Lạ (30 hộ); từ trung tâm thôn Nắc Con 1 ra khu giáp ranh xã Yên Phú; từ UBND xã Yên Lâm vào thôn Nắc Con.
128Xem xét ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
129Lập quy hoạch và hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tại các thôn Khau Làng, Cao Đường, xã Yên Thuận.
130Tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với người tàn tật, hộ nghèo ở các thôn vừa ra khỏi danh sách các thôn đặc biệt khó khăn.
131Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở bán trú, bếp ăn tập trung cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Yên Thuận.
132Cơ quan có thẩm quyền xem xét lại việc cấp phép khai thác, chế biến đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Trùng Khánh sản xuất quặng thô tại thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên (cử tri phản ánh do công ty hoạt động quá gần khu dân cư nên ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn).
133Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Hùng Đức đi Quốc lộ 2 qua xã Tứ Quận huyện Yên Sơn để nhân dân bớt khó khăn khi đi lại và tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế.
134Hỗ trợ kinh phí khoan giếng cho người dân xã Yên Thuận để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt.
135Đầu tư xây dựng trạm biến áp tại thôn Hao Bó, xã Yên Thuận.