Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên đề nghị:

Sớm xem xét giải quyết bồi thường cho 03 hộ gia đình thuộc dự án Cầu Bạch Xa, gồm: bà Nguyễn Thị Cúc, ông Vũ Đình Ty và ông Nguyễn Đức Sơn thôn Bến Đền xã Bạch Xa.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã kiểm tra, rà soát các hồ sơ tài liệu có liên quan, xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao các ngành chức năng của tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật và hồ sơ do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cung cấp xem xét giải quyết.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri.