Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đề nghị:

Quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ km64 Quốc lộ 2 đi vào trung tâm xã Yên Lâm.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Km64 Quốc lộ 2 đi trung tâm xã Yên Lâm nằm trong danh mục đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc Mông được phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng có đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Hàm Yên (quy mô dự kiến đường giao thông cấp IV miền núi, chiều dài 3km, thời gian thực hiện năm 2025).