Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình; Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên; Xã Kiến Thiết, Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn; Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên; Xã Xuân Vân, Xã Trung Trực, Xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Văn bản số 513/UBND-NC ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc bố trí kế toán kiêm nhiệm các đơn vị trường học theo hướng bố trí mỗi xã 02 kế toán trường học hoặc mỗi trường có 01 kế toán riêng. Hiện nay các đơn vị trường học trên địa bàn huyện đang được bố trí 01 kế toán thực hiện nhiệm vụ cho cả 03 trường trên địa bàn một xã, một số trường bán trú thực hiện chế độ học sinh nên khối lượng công việc rất nhiều, nhất là đối với các trường ở trung tâm thị trấn, số lượng học sinh đông, thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

TRẢ LỜI:

Ngày 28/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4116/UBND-NC về việc bố trí kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Theo đó, số lượng kế toán trường học được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình biên chế sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

Các trường học căn cứ Văn bản nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí kế toán bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.