Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Bổ sung biên chế và nâng cấp đầu tư trang thiết bị cho Phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức để đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân

TRẢ LỜI:

- Về việc bổ sung biên chế: Phòng khám đa khoa Minh Đức được tạm giao 09 người làm việc, hiện có 08 người làm việc, gồm: 01 bác sỹ đa khoa, 03 y sỹ, 02 dược sỹ, 01 điều dưỡng và 01 nữ hộ sinh; còn thiếu 01 người làm việc. Hiện các ngành chức năng đang thực hiện các quy trình để bổ sung 01 bác sỹ đa khoa cho phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức. Sau khi được cấp có thẩm quyền tuyển dụng bổ sung, phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức sẽ đủ số người làm việc được giao theo quy định.

- Về trang thiết bị: Hiện tại Phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức cơ bản được trang bị đủ theo quy định tại Quyết định Số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 về việc ban hành Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản. Trong đó, phòng khám đã được trang bị các trang thiết bị y tế cơ bản sau: Máy điện tim 3 kênh, Máy siêu âm chẩn đoán loại xách tay, Máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số, Máy X - Quang, máy tạo ô xy, máy xét nghiệm nước tiểu... và một số dụng cụ y tế thông thường để phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên hầu hết các trang thiết bị y tế tại phòng khám đã được trang bị từ lâu năm (năm 2007, 2008) đã cũ, hỏng, xuống cấp.

Ngày 05/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND ban hành Đề án “Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, tại nội dung đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế: Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ hạ tầng Trạm y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực trong việc thực hiện Kế hoạch xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã và tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện đầu tưtrang thiết bị hiện đại cho bệnh viện tuyến tỉnh và huyện bằng các nguồn vốn trung ương, địa phương, nguồn viện trợ quốc tế và vốn vay theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương triển khai các thủ tục bổ sung cán bộ viên chức đảm bảo phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức đủ chỉ tiêu biên chế được giao; bổ sung trang thiết bị y tế cần thiết để đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân.