Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét có cơ chế tăng biên chế cho các trường bán trú để đảm bảo chất lượng học tập cũng như giảng dạy. Hiện nay nhà trường chưa được bố trí sắp xếp thêm nhân viên, dẫn đến cán bộ giáo viên giảng dạy phải làm thêm các công việc không đúng chuyên môn, hiện tại nhà trường còn thiếu nhân viên y tế học đường, nhân viên văn thư và thiết bị

TRẢ LỜI:

Trên cơ sở số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: Bậc Mầm non 241 chỉ tiêu; Bậc Tiểu học 313 chỉ tiêu; bậc Trung học cơ sở 179 chỉ tiêu, trong đó, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phúc Sơn được giao 30 chỉ tiêu (29 giáo viên và 01 Kế toán); số lượng người làm việc được giao đảm bảo đủ để bố trí giáo viên đứng lớp theo quy định. Hiện nay, tình hình số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh nói chung và của sự nghiệp giáo dục huyện Lâm Bình nói riêng còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu; trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung số lượng người làm việc cho huyện, nhà trường chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với viên chức phù hợp, bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhà trường. Sau khi được cấp có thẩm quyền bổ sung số lượng người làm việc cho huyện, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét cân đối, bố trí cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị.