Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây mới rãnh thoát nước và bổ sung tấm nắp rãnh thoát nước phía trước và phía sau cho 29 điểm tái định cư; đầu tư xây dựng vỉa hè 2 bên đường tại một số điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tái định cư này.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát tổng thể Đề án Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang đã đề xuất cân đối nguồn vốn để bổ sung công trình đầu tư, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước và xây dựng tấm nắp rãnh 2 bên đường của 29 điểm tái định cư trên địa bàn huyện Lâm Bình vào danh mục các công trình thuộc đề án Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được bố trí nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện theo quy định.