106Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 Kv; 0,2 Kv cho nhân dân thôn Bản Luông và xóm Nặm Lương, hiện nay lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
107Ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc Công ty Đại Sơn thực hiện thu lại Quặng Ăngtymon không đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt, đào sang các vị trí ngoài giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng đến mồ mả của nhân dân.
108Sớm khởi công công trình nước sạch tại xã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân (công trình được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đo đạc từ lâu nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng).
109Nâng cao đường dây hạ thế đoạn qua các khu dân cư dọc đường ĐT 185 trung tâm xã, hiện nay đường dây hạ thế quá thấp không đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân
110Đầu tư nâng cấp lưới điện tại một số thôn trên địa bàn huyện, hiện nay hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
111Đầu tư đường điện cho 12 hộ dân tái định cư tại khu Nà Cha, thôn Đon Bả
112Hướng dẫn và quy định cụ thể về khoảng cách giữa đất trồng cây lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày để nhân dân thực hiện, không để tán cây lâm nghiệp ảnh hưởng đến cây nông nghiệp.
113Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Lăng Can và xã Phúc Yên, để thuận lợi cho việc quản lý hành chính
114Đầu tư xây dựng trạm bơm nước hoặc đập Thủy Luân cung cấp nước sản xuất cho trên 20 ha đất lúa 2 vụ của khu tái định cư thôn Tiên Tốc, để người dân chủ động trong sản xuất. Thu hồi diện đất ruộng và hỗ trợ thiệt hại về hoa màu trên diện tích đất của 8 hộ dân thôn Nà Xé bị ảnh hưởng do dự án xây dựng đập Thủy Luân tại khu vực Bó Kéo, thôn Tiên Tốc
115Hỗ trợ kinh phí mua đất, cấp đủ diện tích đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang theo quy định, để ổn định đời sống của người dân tái định cư
116Rà soát toàn bộ việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân tái định cư thủy điện Na Hang, để trả lời và giải quyết dứt điểm tránh gây bức xúc trong nhân dân
117Kiểm tra, xem xét và trả lời cho các hộ dân tái định cư về việc diện tích đất vườn rừng của các hộ được giao quản lý tại nơi ở cũ đã được cấp sổ lâm bạ nhưng khi phải di chuyển tái định cư tại nơi ở mới đến nay chưa được thanh toán tiền đền bù
118Tăng cường kiểm tra, giám sát khí thải trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy Antimon Lâm Bình của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu, để không làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân
119Đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công tuyến đường Hồng Quang - Bình An đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành tuyến đường, để tránh đất đá sạt lở vùi lấp đất canh tác của nhân dân nhất là vào mùa mưa lũ
120Đề nghị xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình có tên trong Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang như: (Tấm nắp rănh thoát nước phía trước và phía sau khu tái định cư thôn Tiên Tốc; đường bê tông từ trung tâm xã vào thôn Nà Coóc khoảng 400m; đường bê tông vào khu nghĩa trang thôn Tiên Tốc), để người dân ổn định đời sống