Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tiếp tục hỗ trợ xi măng, ống cống để làm tuyến đường nội đồng Cốc Cọ, Đông Thân.

TRẢ LỜI:

Ngày 03/12/2020, Sở Giao thông Vận tải đã có Văn bản số 1814/SGTVT về việc roát, đăng ký kế hoạch thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn. Theo đó, xã Thượng Lâm không đăng ký kế hoạch thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn đối với tuyến đường nội đồng Cốc Cọ - Đông Thân. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình rà soát, tổng hợp đề xuất với Sở Giao thông Vận tải để xem xét, bổ sung theo quy định.