166Nâng cấp đường dây điện 35kV trên địa bàn xã, hiện nay một số cột điện đã hư hỏng rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho người dân.
167Kéo đường điện 04 kV cho 177 hộ dân tại các khu vực Khuổi Quỳ, Khuổi Cháu và Lũng Giềng, hiện nay nhân dân chỉ dùng cột kéo điện tạm rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa bão.
168Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đài Truyền thanh vào khu tái định cư Khun Hon (các hộ dân chuyển về ở từ năm 2016 và đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).
169Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư xây dựng mới Trạm biến áp cho thôn Nà Lầu và sớm cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 kV; 0,2 kV cho nhân dân trong thôn, hiện nay lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo cấp điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân (ngành điện đã dựng cột từ năm 2017 nhưng đến nay chưa kéo dây).
170Khẩn trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ Trung tâm xã Phúc Yên đi thôn Nà Khậu, Khau Cau nối với tỉnh Hà Giang tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế cho nhân dân.
171Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công tháo dỡ trạm trộn bê tông và trả tiền thuê đất lắp đặt trạm trộn từ năm 2016 (Nhà thầu thi công tuyến đường ĐT188 đoạn qua thôn Phiêng Luông, xã Bình An).
172Hiện nay, rừng sản xuất có cây rừng tự nhiên không được phát cây để trồng rừng, đề nghị Nhà nước chuyển diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên thành rừng phòng hộ hoặc có quy định cho nhân dân được trồng cây lâm nghiệp trên diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên.
173Khẩn trương thực hiện việc cấp giấy chứng minh nhân dân cho đồng bào dân tộc Thủy tại xã Hồng Quang để nhân dân thực hiện các giao dịch liên quan.
174Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, để nhân dân được hưởng lợi.
175Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 Kv; 0,2 Kv cho nhân dân thôn Bản Luông và xóm Nặm Lương, hiện nay lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
176Ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc Công ty Đại Sơn thực hiện thu lại Quặng Ăngtymon không đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt, đào sang các vị trí ngoài giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng đến mồ mả của nhân dân.
177Sớm khởi công công trình nước sạch tại xã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân (công trình được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đo đạc từ lâu nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng).
178Nâng cao đường dây hạ thế đoạn qua các khu dân cư dọc đường ĐT 185 trung tâm xã, hiện nay đường dây hạ thế quá thấp không đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân
179Đầu tư nâng cấp lưới điện tại một số thôn trên địa bàn huyện, hiện nay hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
180Đầu tư đường điện cho 12 hộ dân tái định cư tại khu Nà Cha, thôn Đon Bả