Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Giao thông Vận tải khẩn trương bồi thường phần diện tích đất thu hồi để làm cống tuyến đường Lăng Can - Xuân Lập cho hộ ông Nguyễn Thế Duy, thôn Phai Tre B.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại vị trí Km5+522 thiết kế, thi công cống bản L100 (cống cấu tạo) và tại vị trí xây dựng cống có thu hồi của hộ gia đình ông Nguyễn Thế Duy 4,9m2 đất rừng sản xuất; hộ gia đình ông Nguyễn Thế Duy đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công xong cống. Do cống bản L100 tại Km5+522 là cống cấu tạo chủ yếu thoát nước mặt khi có mưa và toàn bộ rãnh dọc trước hố thu nước đã được lát tấm bê tông lắp ghép nên không có hiện tượng đất, đá trôi ra phần đất vườn rừng của hộ gia đình ông Nguyễn Thế Duy (phía hạ lưu cống là đất vườn rừng, chủ yếu là cây cọ lâu năm, cao trung bình từ 3 - 5m), hiện trạng không bị ảnh hưởng, vẫn sản xuất và khai thác bình thường. Do vậy, đề nghị của ông Nguyễn Thế Duy không có cơ sở để giải quyết.