Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hỗ trợ các hộ dân khắc phục khu ruộng đoạn từ chân đèo Kéo Quân về phía chợ Lăng Can cách chân đèo khoảng 100m, do quá trình thiết kế, thi công đặt 01 cống thoát nước ngang đường, vào mùa mưa đất đá chảy từ đỉnh đèo xuống thẳng khu ruộng của các hộ dân. Hiện nay, đất, đá vùi lấp vào ruộng cao khoảng 30 cm nhân dân không canh tác được, các hộ đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

TRẢ LỜI:

Các thửa ruộng bị đất đá vùi lấp theo kiến nghị của cử tri xã Lăng Can là của hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Xuyên và ông Quan Văn Tung, thôn Nà Khà, xã Lăng Can, gồm có 03 thửa, trong đó có 02 thửa bị vùi lấp từ 2018. Nguyên nhân: Từ năm 2018 do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tri và ông Nguyễn Thanh Sơn đã tự ý lắp đặt nối thêm ống cống từ cửa cống mới xây dựng của đường Lăng Can - Xuân Lập tại Km1+328 để san lấp mặt bằng làm nhà ở, dẫn đến việc khi mưa đất, đá trên nền đắp của hai hộ ông Nguyễn Văn Tri và hộ ông Nguyễn Thanh Sơn bị sạt lở ngay tại vị trí cửa cống mới nối cuốn theo dòng chảy tràn xuống hai thửa ruộng của hộ ông Quan Văn Tung và ông Nguyễn Thanh Xuyên. Năm 2018 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện Lâm Bình kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân và có báo cáo tại Văn bản số 685/BQLDA-ĐHDA2 ngày 15/12/2018 (trong đó nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tri và ông Nguyễn Thanh Sơn đã tự ý đắp đất để làm nền nhà và đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét việc tự ý san lấp mặt bằng để xảy ra đất trôi xuống ruộng và yêu cầu 02 hộ có liên quan chịu trách nhiệm giải quyết). Năm 2019, thửa ruộng thứ 2 của ông Nguyễn Thanh Xuyên ở gần tiếp giáp với vị trí 02 thửa ruộng nêu trên bị đất bột cát, phù sa lẫn hạt sét vùi lấp từ 5-20cm. Nguyên nhân: Do đất bột cát, bột sét phù sa bị rửa trôi từ mặt bằng mới đào trên đất taluy nền đường Lăng Can - Xuân Lập thuộc phạm vi đỉnh đèo Kéo Quân trôi về gây vùi lấp như hiện nay (hộ gia đình ông Nông Quang Tấn, thôn Nà Khà, xã Lăng Can đã tự ý tổ chức đào và không được cấp phép) với những nguyên nhân được xác định như trên, không phải đất đá từ nền đường công trình gây ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, xem xét chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả theo quy định.