Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh có định hướng cho nhân dân trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao thay thế cây mía, hiện nay giá thu mua mía của nhà máy đường rất thấp.

TRẢ LỜI:

Năm 2017, 2018 diện tích trồng mía nguyên liệu tại xã Hồng Quang có 12,35 ha; năng suất bình quân đạt 63 tấn/ha. Năm 2019, toàn xã có 17 hộ ký hợp đồng với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương với diện tích trồng 10,3 ha, giảm 2,05ha so với năm 2018; giá cam kết thu mua niên vụ ép 2019-2020 là 800 đồng/kg. Diện tích trồng mía được người dân chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ nông vụ, hiện mía đang sinh trưởng tốt.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung và địa bàn huyện Lâm Bình nói riêng, chỉ có cây mía được doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ và giá thống nhất ngay từ đầu vụ. Trong những năm qua, thông qua hợp đồng, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã đầu tư ứng trước giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cày đất,...; hỗ trợ nhân dân chuyển đổi đất, cải tạo đất và thu mua mía nguyên liệu; thu nhập từ trồng mía nguyên liệu đã góp phần quan trọng trong thực hiện giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tại xã Hồng Quang, năm vừa qua thu nhập bình quân từ trồng mía đạt 49,6 triệu đồng/ha, thấp hơn thu nhập từ trồng 2 vụ lạc (đạt khoảng 70 triệu đồng/ha), nhưng vẫn cao hơn so với trồng 2 vụ ngô trên đất đồi (đạt khoảng 40 triệu đồng/ha). Tuy nhiên, đất trồng mía phổ biến là đất đồi nên nếu chuyển sang trồng lạc hoặc trồng ngô hiệu quả cũng sẽ không cao như trồng trên đất ruộng 1 vụ, đất bãi như hiện tại.

Hiện nay, Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đang xây dựng và thực hiện Phương án tái cơ cấu sản xuất cho giai đoạn từ niên vụ ép 2019-2020 đến niên vụ ép 2024-2025, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất mía nguyên liệu bình quân toàn vùng đạt trên 80 tấn/ha; tiếp tục ký hợp đồng lâu dài mua mía nguyên liệu giá từ 800 - 900 đồng/kg.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập trung đầu tư chăm sóc cây mía đúng quy trình kỹ thuật; chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương rà soát toàn bộ diện tích mía hiện có để xây dựng kế hoạch chi tiết (trồng lại, chăm sóc mía lưu gốc) đến từng cánh đồng; đồng thời hướng dẫn nhân dân lựa chọn các giống cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế cao để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất đảm bảo hiệu quả.