Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương tu sửa công trình nước sạch tại thôn Bản Luông, công trình mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng một năm, nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

TRẢ LỜI:

Công trình theo đề nghị của cử tri thuộc công trình cấp nước tập trung khu trung tâm xã Hồng Quang, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2010, cấp nước cho trên 150 hộ thuộc các thôn: Nà Chúc, Bản Luông và khu trung tâm xã. Do ảnh hưởng của việc thi công tuyến đường 279 làm hư hỏng, vùi lấp các tuyến ống cấp nước nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục nên công trình hiện nay chỉ cấp nước cho khoảng 20 hộ gia đình tại thôn Nà Chúc, Bản Luông. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch vốn để đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình tại Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 06/8/2019, phân kỳ thực hiện vào năm 2020, sau khi công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong thôn.