Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp tu sửa kênh mương, làm cầu máng qua suối của công trình thủy lợi thôn Bản Luông.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị nâng cấp tu sửa kênh mương: Hiện nay, một số đoạn kênh đã hư hỏng xuống cấp, rò rỉ đáy kênh, không đảm bảo cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất, đặc biệt là các thửa ruộng ở cuối kênh. Để sửa chữa, khắc phục tuyến kênh mương, Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Hồng Quang đang lập dự toán kinh phí đề nghị Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh hỗ trợ từ nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí để thực hiện, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân.

* Về đề nghị làm cầu máng qua suối của công trình thủy lợi Bản Luông: Hiện nay, khu vực cử tri đề nghị làm cầu máng qua suối đã được Nhà nước đầu tư đường ống xi phông dẫn nước qua suối để tưới cho khu ruộng Bản Đâu, thôn Bản Luông; tại thời điểm kiểm tra, đường ống xi phông hoạt động bình thường. Theo ý kiến của Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Hồng Quang do tuyến kênh tưới bị rò rỉ, xuống cấp và việc điều tiết chưa hợp lý giữa các tuyến kênh nhánh nên vào vụ xuân các thửa ruộng ở cuối tuyến kênh không đủ nước tưới.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh xem xét, cân đối hỗ trợ kinh phí cấp bù thủy lợi phí để sửa chữa, khắc phục tuyến kênh bị hư hỏng để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân; đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Hồng Quang tổ chức tốt việc điều tiết tưới giữa các tuyến kênh phục vụ sản xuất.