151Sớm thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
152Nghiên cứu, xây dựng và tôn tạo các điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh phục vụ du lịch sinh thái để thu hút khách du lịch.
153Kiểm tra việc khai thác Quặng Ăngtymon của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu tại khu vực Khuổi Lung - Bản Vén, thôn Nặm Đíp. Nếu còn khai thác thì khẩn trương khai thác sau đó hoàn trả mặt bằng cấp đất cho nhân dân để nhân dân có đất sản xuất, nếu công ty không khai thác thì đề nghị nhà nước giao đất cho các hộ quản lý và sản xuất, vì hiện nay đa số các hộ dân đều thiếu đất sản xuất.
154Các hộ gia đình được cấp sổ Lâm bạ quản lý và trồng rừng từ những năm 1983, đến nay nhà nước thu hồi và đưa vào diện rừng phòng hộ nhân dân không có đất sản xuất, canh tác. Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách thu hồi những phần diện tích có độ dốc từ 45% trở lên để đưa vào diện quản lý rừng phòng hộ; còn phần diện tích có độ dốc dưới 45% thì tiếp tục giao cho các hộ dân được sản xuất, canh tác. Phần tài sản trên đất do dân tự trồng và bảo quản nay đã đến tuổi khai thác, đề nghị khi nhà nước thu hồi đất thì cho dân được tận thu phần tài sản (cây trồng) nhằm tăng thu nhập cho người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
155Giao rừng sản xuất cho nhân dân canh tác, hiện nay một số hộ dân thuộc diện di dân hạ sơn chưa được cấp đất rừng sản xuất.
156Hỗ trợ kinh phí xây dựng đường điện thắp sáng cho các ngõ, xóm của thôn Nặm Đíp. Hiện nay, thôn đang xây dựng thôn bản kiểu mẫu.
157Xây dựng bể lọc nước đảm bảo hợp vệ sinh cho nhân dân sử dụng (Công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong thôn, tuy nhiên không phát huy được công năng sử dụng của công trình do không có bể lọc, đồng hồ; ở đầu nguồn người dân thả trâu nên nước rất bẩn).
158Đầu tư xây dựng cầu Thẳm My, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại canh tác sản xuất của nhân dân.
159Rà soát, kiểm kê lại diện tích đất và tài sản trên đất cho các hộ dân tại khu mặt bằng tái định cư xây dựng hồ Khuổi Luông để lập phương án đền bù cho nhân dân (các hộ gia đình đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết).
160Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thay thế cho giấy gia hạn như hiện nay, vì một số hộ đã chuyển nhượng cho các hộ di dân hoặc đã chia cho các con, cháu.
161Sửa chữa hồ Nà Tha, hiện nay hồ bị thẩm thấu, rò rỉ, xuống cấp nghiêm trọng không tích đủ lượng nước phục vụ sản xuất; khi mưa lũ có nguy cơ vỡ đập.
162Đầu tư xây dựng kênh thoát nước cho thôn để tránh ngập úng đất nông nghiệp, đường giao thông vào mùa mưa lũ.
163Xây kè hai bên suối từ nhà văn hóa thôn Nà Vàng đến Cốc Phát để chống sạt lở đất nông nghiệp. Hiện nay, một số thửa đã bị sạt lở mất diện tích canh tác của nhân dân (nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).
164Xây cầu qua suối ở khu di dân tái định cư ra khu ruộng Nà Thia.
165Mở tuyến đường vào khu vực sản xuất Lũng Moòi để nhân dân đi lại được thuận tiện