Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp trạm hạ thế Nà Nghè - Bản Luông đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Sở Công Thương, nhân dân khu vực Nà Nghè - Bản Luông đang được sử dụng điện qua trạm biến áp Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang, có công suất 250kVA với 02 lộ đường dây hạ áp, cấp diện cho 363 hộ dân trong xã. Trong quá trình theo dõi quản lý vận hành, máy biến áp trên đang vận hành 70% công suất định mức. Do vậy, đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân khu vực Nà Nghè - Bản Luông.