Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại trung tâm huyện như: Sân vận động, Quảng trường, trung tâm văn hóa để có nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của huy

TRẢ LỜI:

Thời gian qua, huyện Lâm Bình đã từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ và thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn huyện. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các xã được thành lập và duy trì hoạt động, bước đầu phát huy tác dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân. Hiện nay, sân vận động, quảng trường của huyện chưa được đầu tư xây dựng. Đề nghị của cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình rà soát, xem xét xây dựng kế hoạch đưa công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư theo quy định.