Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã thuộc huyện Lâm Bình, để đảm bảo việc cung cấp điện sản xuất và sinh hoạt cho các hộ dân. Bố trí vốn đầu tư lắp đặt đường điện lưới quốc gia vào thôn Khau Cau và Nà Khậu, xã Phúc Yên, để nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống

TRẢ LỜI:

Công trình cấp điện cho các thôn chưa có có điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện Lâm Bình nằm trong Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư.

Năm 2019, Dự án được phân bổ nguồn vốn là 100 tỷ đồng tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho 03 thôn (Nà Khậu, Khau Cau, Tát Nga) của xã Phúc Yên với quy mô: Xây dựng 8.44km đường dây trung thế, 03 trạm biến áp, 11,89km đường dây hạ thế.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Công trình dự kiến khởi công trong tháng 12/2019 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý II năm 2020.

Đối với các thôn bản còn lại, khi nguồn vốn được cấp bổ sung Sở Công Thương sẽ thực hiện đầu tư xây dựng theo kế hoạch.