Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ngành điện đầu tư cột điện bê tông thay thế các cột điện bằng tre từ khu sân vận động vào khu Vàng Pọng thôn Khuổi Xoan và tại thôn Lung Luông để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Hồng Quang đang được cấp điện qua 05 trạm biến áp, với tổng công suất 525kVA, chiều dài đường dây hạ áp là 18,69km, chiều dài đường dây trung áp là 13,38km, cấp điện lưới quốc gia cho 886/886 hộ dân trong xã.

Nhân dân khu Vàng Pọng, thôn Khuổi Xoan đang được cấp điện qua nhánh rẽ đường dây hạ áp thuộc lộ II sau trạm biến áp Khuổi Xoan công suất 75kVA, chiều dài nhánh rẽ đường dây là 1,38km. Đường dây cuối nhánh rẽ dài khoảng 300m sử dụng cột tre và dây dẫn chủng loại 2AV25. Do đó không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

Nhân dân thôn Lũng Luông đang được cấp điện qua lộ I đường dây hạ áp sau trạm biến áp Lũng Ngang, công suất 75kVA, chiều dài đường dây lộ I là 1,896km. Hiện tại, một số hộ dân ở cách xa cột cuối đường dây hạ thế khoảng 400m, các hộ dân tự dựng cột tre và lắp đặt dây dẫn loại 2AV16 để kéo dây dẫn từ sau công tơ về đến nơi sử dụng điện của các hộ dân. Do đó không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện.

Công ty Điện lực Tuyên Quang đã có kế hoạch lập dự án đầu tư công trình chống quá tải lưới điện khu vực Vàng Pọng, thôn Khuổi Xoan và thôn Lung Luông, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt. Sau khi được phê duyệt (dự kiến năm 2020), Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ khẩn trương thực hiện.