Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình; Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Rà soát, nghiên cứu mở rộng quy mô lớp học của các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, để bảo đảm số lượng con em đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được học ở trường có điều kiện học tập tốt hơn

TRẢ LỜI:

Hiện nay, toàn tỉnh có 07 trường phổ thông dân tộc nội trú, trong đó có 02 trường cấp trung học phổ thông và 05 trường cấp trung học cơ sở, với quy mô 69 lớp, 2.440 học sinh. Tại huyện Lâm Bình và huyện Na Hang, mỗi huyện có 01 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở với 08 lớp, 280 học sinh.

Thời gian qua, các trường phổ thông dân tộc nội trú đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, do vậy việc dạy, học, chăm sóc học sinh không ngừng được nâng lên, góp phần phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số87/TB-UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất Đề án phát triển giáo dục tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (trong đó có quy mô của các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh). Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng Đề án. Khi Đề án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.