Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư đường ống dẫn nước từ nhà ông Bảng đến ao cá thôn Nà Chúc.

TRẢ LỜI:

Công trình theo đề nghị của cử tri thuộc công trình thủy lợi Lúng Pín, được đầu tư xây dựng năm 2017. Theo hồ sơ thiết kế, công trình dẫn nước tưới bằng đường ống xi phông, được chia làm 02 nhánh (một nhánh tưới cho khu ruộng Khuổi Lếch và một nhánh dẫn nước vào ao cá thôn Nà Chúc để hỗ trợ tưới cho khu ruộng Nà Rịn), tuy nhiên do không đủ kinh phí thực hiện nên mới đầu tư xây dựng được 01 đường ống nhánh tưới cho khu ruộng Khuổi Lếch, còn lại đường ống nhánh dẫn nước vào ao cá thôn Nà Chúc với chiều dài khoảng 300m chưa được đầu tư.

Để đảm bảo cấp nước sản xuất cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang chỉ đạo thực hiện quản lý, vận hành tốt công trình, điều tiết nước tưới hợp lý; tiếp tục đề xuất, đưa công trình vào danh mục đề nghị đầu tư theo các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn.